Integritetspolicy

GDPR -HANTERING AV DINA PERSONLIGA UPPGIFTER

Information om hur vi efter den 25 maj 2018 hanterar dina personuppgifter. Från den 25 maj 2018 gäller den nya Dataskyddsförordning (GDPR) som ersätter den befintliga ”Personuppgiftslagen” (PUL). GDPR har tagits fram för att skydda dig som kund och dina rättigheter avseende hantering och spridning av dina personuppgifter

Information du ger till oss
Information som vi ber om i samband med köp i vår web butik är följande:

  • Personinformation: För- och Efternamn, Personnummer, Adressuppgifter, E-postadress och Telefonnummer.
  • Information om betalningen: Kortuppgifter, Bank, Bankkontonummer och köpets detaljer. – Detta hanteras av KLARNA.

Insamlad information från dig
När ett köp utförs av dig,  samlar vi in följande information för att kunna hantera din order:

  • Personinformation: För- och Efternamn, Personnummer, Adress, E-postadress, och Telefonnummer.
  • Information om köp: vilken produkt eller tjänst som köpts.
  • Ekonomisk information: Detta hanteras av KLARNA
  • Teknisk information: IP-adress, Språk, Webbläsare, Operativsystem, Plattform, Svarstider,

All information som du förser oss med, och insamlad information, som ekonomisk information och information om betalningen är nödvändig för att ingå en affärsrelation med oss.

Hur länge sparas dina personuppgifter?
Dina personuppgifter kommer att sparas så länge lagen (till exempel Bokföringslagen, Lagen om betaltjänster och Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism) kräver att det sparas och så länge det är nödvändigt för att vi ska kunna utföra de åtaganden vi har gentemot dig som kund. När personuppgifterna inte längre behövs i enlighet med ovan beskrivning avpersonifieras ”gallras” alla dina personuppgifter och går ej att återställa eller på annat sätt härledas.

Vi delar inte dina person uppgifter med annan part förutom de som krävs för att hantera din order.

Vad sker vid en personuppgiftsincident?
Om vår web butik får ett dataintrång eller om en oavsiktlig förlust av personuppgifter inträffar kommer den personuppgiftsansvarige dokumentera incidenten och anmäla den till Datainspektionen och drabbade kunder inom 72 timmar.

Stäng meny
×

Kundvagn